Meteen naar de inhoud

JobCrafting

Job Crafting

Schaarste op de arbeidsmarkt maakt dat er veel tijd en geld wordt gestopt in het werven van medewerkers. Dit zorgt voor extra werkdruk voor de zittende medewerkers omdat vacatures te lang niet passend ingevuld kunnen worden. Het is nu belangrijker dan ooit om goede medewerkers te behouden.

Goede medewerkers behouden, maar ook het stimuleren van zelfsturende, proactieve teams en medewerkers meer werkgeluk laten ervaren zijn zomaar een paar voordelen die het gevolg zijn van jobcrafting. In deze blog gaan we in op wat jobcrafting is en hoe je dit op een juiste wijze toepast binnen je organisatie

Jobcrafting, wat is het precies?

Middels jobcrafting wordt medewerkers de ruimte gegeven om zelf hun werk en werkomgeving in te richten, zodat het beter bij hun interesses en competenties past. Daarbij worden ook onderdelen van het werk die nu als lastig ervaren worden opgepakt. Deelnemers van jobcrafting eindigen het traject met een concreet en praktisch plan van aanpak waarmee zij met meer plezier naar hun werk gaan.

De win-win van jobcrafting

Door zelf hun werk en werkomgeving in te richten, krijgen medewerkers meer regie en autonomie. Dit draagt bij aan een positief zelfbeeld, controle over eigen handelen, maar ook ruimte om meer persoonlijke passies kwijt te kunnen in het werk of juist het verminderen van negatieve aspecten.

De productiviteit van de medewerker en de kwaliteit van het werk, neemt hierdoor toe. Met andere woorden: een win-win situatie voor iedereen.

Hoe pas je jobcrafting toe?

Duidelijkheid vooraf

Tijdens jobcrafting worden medewerkers uitgedaagd om “out of the box” te denken. Dit is een belangrijk onderdeel van het proces. Om deze ideeën vervolgens te vertalen in realiseerbare acties, is het noodzakelijk om duidelijke kaders te stellen en het programma te laten aansluiten bij de mogelijkheden binnen de onderneming. “Vooraf duidelijkheid, voorkomt verrassingen en teleurstellingen achteraf”.

Aan de slag

We behandelen vervolgens de volgende onderdelen:

  • Taak Craften: het aanpassen van het aantal en/of type en/of de aard van taken.
  • Relationeel Craften: het aanpassen van interacties met anderen zoals, collega’s, klanten, etc.
  • Cognitief Craften: het aanpassen van de eigen kijk op het werk en de rol binnen het team.
  • Contextueel Craften: het aanpassen van de werktijd/omgeving.

Binnen elk onderdeel staan de volgende vragen centraal, “waar krijg ik energie van?”, “waar ben ik goed in?”, “wat wil ik ontwikkelen”, “waar wil ik graag minder van?”, etc..

Tijdens deze stap gaat de medewerker met een positieve mindset naar het werk kijken. Loopt de medewerker in bepaalde werkzaamheden vast, dan gaat deze zelf op zoek naar oplossingen die het werk een stuk aangenamer kunnen maken. De medewerker wordt daarbij geholpen door 16 mogelijke oplossingsrichtingen waaruit een keuze gemaakt kan worden. Enkele van deze oplossingsrichtingen worden vervolgens SMART gemaakt in een plan van aanpak.

Assessment

Wij combineren een jobcrafting traject altijd met een assessment. Daarmee leggen we een verband tussen het persoonlijk plan van aanpak en de competenties en stressoren van de medewerker. Hierdoor wordt de haalbaarheid van het plan van aanpak getoetst en worden, tijdens een individueel gesprek, mogelijke hulpbronnen gevonden.

Teambespreking

Tijdens een teambespreking worden de individuele uitkomsten met het team gedeeld. Het team krijgt inzicht in elkaars energiebronnen, vaardigheden en voorkeursstijlen waardoor de samenwerking geoptimaliseerd kan worden. Doordat het team zelf actief en met een positieve grondhouding een plan samenstelt zal het draagvlak groot zijn om dit plan te implementeren.

Tot slot

Jobcrafting kan zowel op individueel niveau als met hele teams ingezet worden. Daarmee is het een hele mooie en praktische tool die past binnen elke organisatie.

Nog twee laatste tips:

  • Leg de verantwoordelijkheid écht bij de medewerkers neer. De betrokkenheid en motivatie van je medewerkers zal toenemen.
  • Keep it simple: één of twee aanpassingen per keer zorgt ervoor dat er focus is en medewerkers niet terugvallen in oude patronen.
Start een chat
Hallo, kan ik je ergens mee helpen?