Meteen naar de inhoud

Rol van leiderschap en management in het voorkomen van psychisch verzuim

Psychisch verzuim

In de loop der jaren zijn er vele stappen gezet om fysiek verzuim op de werkvloer te voorkomen. Zo worden er naast diverse hulpmiddelen, ook veiligheidsprotocollen ingezet om lichamelijk letsel te voorkomen. Maar wat wordt er eigenlijk gedaan om psychisch verzuim voor te blijven? Het ultieme hulpmiddel daarvoor is de leidinggevende. 

Stress en burn-out zorgen steeds vaker voor langdurig psychisch verzuim. Naast dat dit soort verzuim een flinke impact heeft op de werknemer zelf, zorgt het ook voor extra werkdruk op zijn/haar collega’s en kunnen de bijkomende kosten voor de werkgever flink oplopen. 

Veel oorzaken van psychisch verzuim kunnen in een vroeg stadium verholpen worden door preventief het gesprek met een medewerker aan te gaan. Met de inzet van de juiste gespreksvaardigheden, het tonen van betrokkenheid en respect en zonder oordeel te luisteren, kom je een heel eind. Ik deel graag de vier meest voorkomende oorzaken van psychisch verzuim met je: 

Afname betrokkenheid

Bijna iedereen heeft in bepaalde mate behoefte aan autonomie; hij of zij wil zelf de inrichting van bepaalde werkzaamheden kunnen bepalen. Daarnaast wil iemand zich gewaardeerd en nuttig voelen (competent), en tot slot vinden mensen het vaak fijn om onderdeel van een team uit te maken. (verbondenheid). De organisatie kan zich in een bepaalde richting ontwikkelen waardoor één of meerdere behoeften onder druk komen te staan, maar ook de medewerker zelf kan gegroeid zijn in zijn/haar ontwikkeling en daardoor andere behoeften hebben. 

Het is goed om regelmatig te peilen of je medewerker nog plezier beleeft in het werk. Wellicht kunnen er zaken aangepast worden waardoor het werkplezier toeneemt? 

Werkdruk

Het afnemen van betrokkenheid is niet goed, maar een té hoge betrokkenheid kan ook zorgen voor uitval. Als medewerkers erg betrokken zijn bij hun werk en daarnaast perfectionistische eigenschappen hebben of niet goed grenzen kunnen aangeven, kan de werkdruk te hoog worden. Een hoge werkdruk kan ervoor zorgen dat de medewerker continu ‘aan’ staat en ook de kwaliteit van de nachtrust achteruit gaat. Slechte nachtrust leidt vervolgens weer tot slechtere prestaties op het werk waardoor de werkdruk nog meer toeneemt. Zo ontstaat een vicieuze cirkel.   

Welke materiële of persoonlijke hulpmiddelen/bronnen kan de medewerker inzetten om minder werkdruk te ervaren? 

“Jobcrafting is een mooie tool om uitdagingen onder de loep te nemen en hier diverse oplossingen voor te vinden.”

Conflicten

Een conflict op de werkvloer is slopend. Je wordt iedere dag met je collega geconfronteerd, men probeert elkaar te ontwijken, beide proberen hun gelijk te halen bij collega’s waardoor er twee “kampen” ontstaan en er is sprake van een venijnige onderstroom. Conflicten kunnen door roddelen en klagen als een olievlek over de afdeling en door de organisatie verspreiden. Is er sprake van een conflict? Kom dan direct in actie. Is er van verzoening geen sprake meer, spreek dan duidelijke gewenste omgangsvormen met elkaar af. 

Zorgen in privé

In privé kunnen zich allerlei life-events voordoen die een flinke impact hebben op de medewerker. Denk bijvoorbeeld aan een overlijden, een ernstig zieke partner, een scheiding, financiële problemen, werkloosheid van de partner, noem maar op. Ga voor jezelf eens na; hoe productief ben jij, als je jezelf zorgen maakt over iets?

Het valt mij op dat nog steeds veel leidinggevende het lastig vinden om naar de privésituatie van de medewerker te vragen. Wanneer je oprecht betrokken bent bij je medewerkers en zelf investeert in het creëren van een psychologisch veilige werkomgeving, zal een werkcultuur ontstaan waarbij medewerkers de ruimte voelen om hun persoonlijke situatie ook met jou te bespreken.

De vier bovenstaande onderwerpen komen wij regelmatig tegen in onze trajecten. De specialisten van Toekomstimist hebben jarenlange ervaring in het voorkomen dat medewerkers langdurig psychisch uitvallen. Door onze multidisciplinaire aanpak bieden wij één loket voor alle onderliggende oorzaken. Wil je eens kennismaken of overleggen over een vraagstuk? Plan een meeting, stuur een mail of bel mij op 06 – 57 05 25 11

Start een chat
Hallo, kan ik je ergens mee helpen?