Meteen naar de inhoud

Dit is hoe je voorkomt dat medewerkers langdurig mentaal vastlopen.

Mentaal Verzuim

Als medewerkers mentaal vastlopen, is dit vaak een voorteken van langdurig verzuim. Om veel leed en kosten te besparen is directe actie op de onderliggende oorzaak noodzakelijk. Maar wat is het precies, hoe ontstaat het en wat kan je eraan doen?

Medewerkers die mentaal vastlopen zijn fysiek op het werk aanwezig, maar zijn er met hun gedachte niet bij. Nu hoeft de boog niet altijd gespannen te staan. Zo’n 15 tot 20% niet gefocust zijn op je werk wordt algemeen geaccepteerd en is zelfs goed voor jezelf en het team. Denk hierbij aan een praatje maken met een collega of even bijkomen van een zware klus. Echter door verschillende omstandigheden kan dit percentage fors oplopen en daarmee ook de kosten voor het bedrijf.

Twee typen van mentaal vastlopen

Het mentaal vastlopen, op en in het werk, kan je onderverdelen in Mentaal Verzuim en mentale afwezigheid. Het verschil zit hem voornamelijk in de duur en oorzaak van het mentaal vastlopen.

  • Mentale afwezigheid is vaak kortstondig. De medewerker vindt zijn werk vaak nog wel leuk, maar meestal door persoonlijke omstandigheden kan hij zich moeilijk tot  niet focussen.
  • Mentaal Verzuim* is vaak langdurig afhaakgedrag en vindt zijn oorsprong in een ongewenste en ongezonde wisselwerking tussen persoonlijk gedrag en organisatiegedrag, met een grote negatieve invloed op collega’s en resultaten.

In beide schuilt de bron voor kortdurende, maar meestal langdurige uitvalrisico’s van het vermijdbare aandeel van het ziekteverzuimpercentage, zoals psychisch verzuim, Burn-Out of PTSS.

Het kan iedereen overkomen

Het uitgangspunt is dat medewerkers graag gemotiveerd en energiek aan het werk zijn. Echter iedereen kan in een situatie terechtkomen waardoor je op het werk mentaal vastloopt. Bijvoorbeeld veroorzaakt door privéomstandigheden. Denk aan een partner of kind die ernstig ziek is, een conflict thuis of zorgen over schulden. Maar ook omgekeerd, omstandigheden op het werk kunnen van grote invloed zijn op de privésituatie. Dit vertaalt zich vervolgens weer in een lagere productiviteit op het werk.

Vooral door een negatieve beleving van de mentale arbeidsomstandigheden kunnen medewerkers langdurig mentaal vastlopen. Een bijkomend risico is dat de passiviteit van deze medewerker uitstraalt naar het team. Dit zie je in de praktijk vaak terug en dit kan desastreus zijn voor je organisatie.

Wat kun je eraan doen

Dat een medewerker mentaal vastloopt is geen schande. Zoals bovenstaand beschreven kan dit iedereen overkomen. Er niets aan doen kan echter wel aangerekend worden. De eerste stap ligt bij de medewerker zelf. Die is verantwoordelijk voor het aangeven van zijn interne conflict. Van de leidinggevende mag verwacht worden dat deze oprecht betrokken is met de medewerker, er een open dialoog wordt aangegaan en dat wordt gezocht naar oplossingen. Als de stap naar de leidinggevende als te groot wordt ervaren, doet de medewerker er goed aan het conflict te delen met een vertrouwenspersoon of coach.

Wat zijn de kosten als medewerkers mentaal vastlopen

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat gemiddeld 30% van de medewerkers ontevreden tot ongemotiveerd is en daardoor een groot deel van de werktijd niet gefocust is. In een bedrijf met 100 medewerkers kan de schade, onder andere door productieverlies en andere consequentiekosten, ‘ongezien’ oplopen tot tienduizenden euro’s per maand. De omvang en impact daarvan terugbrengen naar nihil zal nooit helemaal lukken, maar reken eens door wat het betekent als we de omvang blijvend kunnen verlagen door leidinggevenden inzichten en tools aan te reiken, medewerkers te motiveren, hen te helpen met hun interne conflicten of te begeleiden naar een andere baan buiten het bedrijf. Win-win voor medewerker en werkgever.

Toekomstimist helpt

De specialisten van Toekomstimist hebben jarenlange ervaring in het voorkomen dat medewerkers langdurig mentaal vastlopen. Door onze multidisciplinaire aanpak bieden wij één loket voor alle onderliggende oorzaken. Wij zijn maximaal gemotiveerd om te helpen.

Bronvermelding:
* Het begrip Mentaal Verzuim en alle kennis daaromtrent is ontwikkeld door United Sense.

Start een chat
Hallo, kan ik je ergens mee helpen?